0765.322.622

Concurs Facebook

Regulament concurs "Dixi Travel te trimite pe tine si pe familia ta in Vacanta de Vara 2014!"

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI.

Organizatorul concursului "Dixi Travel te trimite pe tine si pe familia ta in Vacanta de Vara 2014!" (denumit în continuare Concursul) este compania SC Dixi Travel, cu sediul în Bucuresti, Sector 5, Electromagnetica Business Park, Calea Rahovei 266-268, corp 5, etaj 1, camera 1B, Cod Postal 050912, având CUI RO 26553039, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul  J40/1849/2010.

Decizia  de derulare a acestui Concurs,  conform  regulilor existente în  prezentul regulament (denumit în continuare Regulamentul sau Regulamentul Oficial) este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, în mod unilateral, prin întocmirea unui act adiţional la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice cu cel putin 1 oră înaintea intrării în vigoare.

 

SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI.

Concursul  "Dixi Travel te trimite pe tine si pe familia ta in Vacanta de Vara 2014!" se va desfăşura în perioada 23 decembrie 2013 - 23 ianuarie 2014 şi urmează să fie organizat şi desfăşurat online, pe site-ul www.facebook.com. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a anunţa acest lucru în mod public.

 

 SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE.

Concursul  "Dixi Travel te trimite pe tine si pe familia ta in Vacanta de Vara 2014!" este accesibil persoanelor fizice rezidente în România, care sunt posesorii unui buletin de identitate sau CI (cu un CNP valabil, ce poate fi verificat) şi care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii concursului. Concursul nu este accesibil angajaţilor societăţii Dixi Travel, ai trusturilor de presă şi ai tuturor agenţiilor implicate în această campanie promoţională, precum şi a tuturor membrilor familiilor acestora (ex. copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie). Participarea la acest Concurs implică acceptarea expresă a tuturor clauzelor prezentului Regulament. Prin accesarea paginii de la adresa www.facebook.com, dedicate acestui Concurs, declarati ca sunteti de acord si agreati in mod integral termenii acestui Regulament.

 

SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE.

Concursul are loc pe rețeaua de socializare Facebook, pe pagina companiei Dixi Travel. Înscrierea la acest Concurs este posibilă numai prin intermediul reţelelei Facebook. Pe durata Concursului, prin intermediul comunicării în cadrul reţelelei de socializare Facebook, vor fi oferite mai multe informaţii utile legate de acest concurs, toate aceste detalii fiind parte integrantă a Regulamentului.

 

 SECŢIUNEA 5. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI.

Pentru a putea participa la acest concurs şi pentru a se încrie în mod oficial în Concurs este obligatoriu ca participantul să respecte toate condiţiile înscrise în prezentul Regulament. Devine participant la Concurs şi se obligă să respecte integral acest Regulament orice persoană care postează un comentariu în legătură cu tema Concursului şi care se încadrează în condiţiile de participare enumerate în prezentul Regulament.

 

CONCURS FACEBOOK

Concursul este organizat de către compania SC Dixi Travel în perioada  23 Decembrie 2013 -23 ianuarie 2014 și se va desfăşura astfel:

 În zilele de Concurs, pe reţeaua Facebook va fi postata o poza in care sunt specificate premiile, precum si instructiunile scrise sub forma de descriere a pozei.

Prin postarea de comentarii ce au legătură cu tema de mai sus, pe care participanţii le vor posta pe peretele (« wall »-ul) paginii Facebook Dixi Travel în perioada de Concurs, ei sunt de acord cu înscrierea lor si a comentariului lor în baza de date Dixi Travel  (în măsura în care devin câştigători) precum şi cu regulile şi condiţiile prezentului Regulament.

Participanţii care postează comentarii în baza acestui Regulament declară că deţin toate drepturile asupra acestor comentarii, astfel încât de la data utilizării lor pe pagina de Facebook a Dixi Travel  şi până la eliminarea lor ulterioară de către Organizator nu se încalcă nici un drept prevăzut de legislaţia naţională sau internaţională în vigoare, în special legea 8/1996, sau orice altă lege privitoare la viaţa privată, de familie, reputaţie sau onoare.

Organizatorul nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru comentariile postate de participanţii la Concurs şi îşi rezervă dreptul de a elimina anumite comentarii care prezintă orice aparenţă de ilegalitate, frizează bunul simţ sau care pot aduce ofensă terţilor. De asemenea, va putea elimina orice comentariu, la solicitarea, justificată prin documente, venind din partea unei persoane indreptăţite.

 Toate comentariile (numite şi posturile) care participă la Concurs vor fi supuse la final deliberării unui juriu constituit din reprezentanţi Dixi Travel.

 

Castigatorii (trei persoane) vor fi trasi la sorti cu ajutorul random.org.

 În data de 25 Ianuarie 2014, câştigătorii concursului vor fi anunţaţi pe pagina oficiala de Facebook Dixi Travel.

Data limită de participare la acest concurs este 23 Ianuarie 2014 - ora 18:00. După această oră, niciun comentariu (postare) nu va mai fi supus atenţiei juriului şi nici o persoană nu va mai putea participa la Concurs.

 

SECŢIUNEA 6. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI ŞI ACORDAREA PREMIILOR.

În cadrul acestui concurs se vor acorda premii astfel:

Trei vouchere care ofera o reducere de 100 de euro / camera, valabile in reteaua de hoteluri Delphin – Turcia, din tarifele afisate pe site-ul agentiei www.dixitravel.ro

Nu se permite acordarea contravalorii în bani sau schimbarea premiilor oferite în cadrul acestei campanii. Premiile vor fi oferite EXACT aşa cum sunt prezentate mai sus, NU ÎN BANI.

Premiile vor fi  oferite câştigătorilor după confirmarea lor ca şi câştigători finali (prin contactarea lor folosind detaliile contului personal de Facebook), după verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul  de  acordare a  premiului şi  după ce  au fost  verificate şi  au fost  îndeplinite toate condiţiile de concurs stipulate în prezentul regulament.

 

 SECŢIUNEA 7. ANUNŢAREA ŞI ACORDAREA PREMILOR.

Câştigătorii desemnați în urma deliberărilor juriului vor fi anunţati şi telefonic, în maxim 2 zile calendaristice după anunţul oficial de pe reţeaua Facebook, in masura in care Câştigătorul a furnizat un număr de telefon valabil. De asemenea, câştigătorii vor primi informaţii referitoare la premiul câştigat şi procedura care trebuie îndeplinită pentru a intra în posesia premiului.

Premiul nu poate fi acordat câştigătorului de drept şi va fi acordat rezervelor stabilite în cadrul deliberărilor juriului în următoarele condiţii:

-     dacă persoana câştigătoare nu a îndeplinit toate condiţiile din prezentul Regulament;

 -  dacă nu poate sau nu vrea să urmeze procedura care trebuie îndeplinită pentru a beneficia de premiul câştigat

Câştigătorii vor fi rugați să furnizeze numele complet, adresa, numărul de telefon şi toate celelalte date în mod corect, pentru a putea fi întocmite toate documentele necesare pentru acordarea premiului din concurs.

Premiile vor fi acordate câştigătorilor numai pe baza buletinului sau a unui al tact de identitate valid.

 

SECŢIUNEA 8. RESPONSABILITATE.

Organizatorul concursului va acorda premiul câştigătorilor în conformitate cu specificaţiile acestui Regulament. Orice hotărâre asupra Concursului luată de către SC Dixi Travel este finală şi nu se supune nici unui recurs. SC Dixi Travel nu se va implica în nici un schimb de corespondenţă şi nici nu se va angaja în vreo comunicare cu privire la competiţie, câştigători, probleme procedurale sau rezultatele competiţiei.

 

 SECŢIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE.

Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la prezenta competiţie în conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.

Prin participarea la acest concurs, participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora şi cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului, în scopul participării la acest concurs şi posibiliţătii de a-i fi furnizate informaţii despre produsele şi evenimentele SC Dixi Travel şi cele ale partenerilor săi.

 

Participanţii la concurs în calitate de persoane vizate vor fi înştiinţate permanent asupra drepturilor pe care le au conform Legii 677/2001, respectiv dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).

Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, modificarea, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.

Participanţii au dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări.

Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este: SC Dixi Travel Bucuresti, Sector 5, Electromagnetica Business Park, Calea Rahovei 266-268, corp 5, etaj 1, camera 1B, Cod Postal 050912,

Participarea la concursul "Dixi Travel te trimite pe tine si pe familia ta in Vacanta de Vara 2014!" presupune acordul potenţialului câştigător referitor la faptul că numele lui va fi făcut public potrivit legislaţiei în vigoare.

Datele câştigătorilor se vor păstra în contabilitatea firmei, conform legislaţiei fiscale.

 

SECŢIUNEA 10. LITIGII.

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul in care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente romane din municipiul Bucuresti. Legea aplicabilă este legea română.

 

SECŢIUNEA 11. INTRERUPEREA CONCURSULUI.

Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau prin decizie unilaterală a Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 12. REGULAMENTUL CONCURSULUI.

Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe pagina oficială de Facebook a companiei SC Dixi Travel.

Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să se conformeze acestui Regulament.

 

SC DIXI TRAVEL